• DREMEL® EZ SpeedClic: Disqe abrazive

    Disqe abrazive lëmimi mesatare + ashpra dhe disqe abrazive të imëta. Për heqjen e saktë dhe delikate të materialit mbi metal, xham, dru dhe plastikë. Materiali fleksibël mundëson punën në zona të ngushta dhe me formë të çrregullt. Mund të përdoret edhe me mandrinon 402. EZ SpeedClic. E shpejtë, e lehtë, pa çelësa.

    DREMEL® EZ SpeedClic: Disqe abrazive
  • Gjetësi i pjesëve shtesë

    Këshillues i pajisjeve shtesë

Please note: There is a difference in product assortment between USA and Europe / Middle East / Africa.