• DREMEL® EZ SpeedClic: Furça abrazive për detaje

    Furçat me element gërryes kanë qime të forta fleksibël, të cilat mundësojnë heqjen e "shtresës së sipërfaqes" së jashtme pa dëmtuar shtresën e bazës nën të. Këto mund të përdoren për fshirjen, pastrimin, lëmimin dhe lustrimin e pjesëve të detajuara, zonave të vogla dhe vendeve të parregullta.

    DREMEL® EZ SpeedClic: Furça abrazive për detaje
  • Gjetësi i pjesëve shtesë

    Këshillues i pajisjeve shtesë

Please note: There is a difference in product assortment between USA and Europe / Middle East / Africa.