• DREMEL® EZ SpeedClic: Paketa Fillestare dhe Rrotat Prerëse

    Dremel, shpikësi i sistemit me ndërrim të shpejtë EZ SpeedClic për pjesët shtesë të veglës rrotulluese, tashmë ofron një linjë të zgjeruar EZ SpeedClic për pjesët shtesë të prerjes së metaleve. Paketa Fillestare SC406 përfshin mandrinën unike EZ SpeedClic dhe dy rrota metali me fibra xhami të përforcuar. SC456, SC456B dhe SC409 janë rrota prerëse metali zëvendësuese, me anë të së cilës rrotat SC409 kanë një trashësi prej vetëm 0,75 mm.

    DREMEL® EZ SpeedClic: Paketa Fillestare dhe Rrotat Prerëse
  • Gjetësi i pjesëve shtesë

    Këshillues i pajisjeve shtesë

Please note: There is a difference in product assortment between USA and Europe / Middle East / Africa.