• Fashat smeriluese

    Për formësime të ashpra dhe lëmim të drurit dhe leshit të xhamit, duke hequr ndryshkun nga sipërfaqet metalike dhe duke formësuar sipërfaqet e gomuara.

    Fashat smeriluese
  • Gjetësi i pjesëve shtesë

    Këshillues i pajisjeve shtesë
Tell a friend button

Please note: There is a difference in product assortment between USA and Europe / Middle East / Africa.