• Furça çeliku të pandryshkshëm

    Furça çeliku të pandryshkshëm që nuk krijojnë “efekt pas heqjes së ndryshkut” kur përdoren në materiale rezistente ndaj gërryerjes si kallaji, alumini dhe çeliku i pandryshkshëm.

    Furça çeliku të pandryshkshëm
  • Gjetësi i pjesëve shtesë

    Këshillues i pajisjeve shtesë

Please note: There is a difference in product assortment between USA and Europe / Middle East / Africa.