• Furça me çelik karboni

    Furçë e gjithanshme për heqjen e ndryshkut dhe gërryerjes, lëmimi i sipërfaqeve metalike, fshirjen dhe përzierjen e bashkimit të sipërfaqeve ose pastrimi i pjesëve elektrike.

    Furça me çelik karboni
  • Gjetësi i pjesëve shtesë

    Këshillues i pajisjeve shtesë

Please note: There is a difference in product assortment between USA and Europe / Middle East / Africa.