• Furça me qime të forta

    Përdorini për fshirje, pastrim, lëmim të argjendurinave, bizhuterive dhe metaleve të tjera të çmuara. Mund të përdoret me përbërës lëmimi (421).

    Furça me qime të forta
  • Gjetësi i pjesëve shtesë

    Këshillues i pajisjeve shtesë
Tell a friend button

Please note: There is a difference in product assortment between USA and Europe / Middle East / Africa.