• Furça tunxhi

    Furça tunxhi janë jo-shkëlqyese dhe më të buta se çeliku. Ato nuk i gërvishtin metalet e buta si floriri, bakri dhe tunxhi.

    Furça tunxhi
  • Gjetësi i pjesëve shtesë

    Këshillues i pajisjeve shtesë

Please note: There is a difference in product assortment between USA and Europe / Middle East / Africa.