• Gurë gërryes mprehës për sharrat me zinxhir

    Mprehje preçizioni e shpejtë, e lehtë për tehet e sharrës me zinxhir. Përdoreni me pjesën shtesë mprehëse të sharrës me zinxhir Dremel me numër 1453

    Gurë gërryes mprehës për sharrat me zinxhir
  • Gjetësi i pjesëve shtesë

    Këshillues i pajisjeve shtesë

Please note: There is a difference in product assortment between USA and Europe / Middle East / Africa.