• Gurë gërryes prej karbur-silici

    Krijuar për të punuar mirë në gurë, xham, qeramikë, porcelan dhe metale pa përmbajtje hekuri.

    Gurë gërryes prej karbur-silici
  • Gjetësi i pjesëve shtesë

    Këshillues i pajisjeve shtesë

Please note: There is a difference in product assortment between USA and Europe / Middle East / Africa.