• Pajisjet shtesë EZ Speedclic

    EZ SpeedClic është sistemi unik për ndryshim të shpejtë të aksesorëve të veglës multifunksionale. Cilësi e lartë e aksesorëve me cilësi të lartë EZ SpeedClic mundësojnë ndryshime të shpejta, të thjeshta dhe pa çelësa të aksesorëve, e cila do të thotë se nevojitet më pak kohë për ndryshimin e aksesorëve dhe më shumë kohë për të punuar me projektin tuaj për ta përfunduar më shpejt. Këto aksesorë janë të disponueshëm për një gamë të gjerë materialesh që nga prerja deri te smerilimi dhe mund të përdoren në një gamë të gjerë materialesh.

    Pajisjet shtesë EZ Speedclic
  • Gjetësi i pjesëve shtesë

    Këshillues i pajisjeve shtesë

Please note: There is a difference in product assortment between USA and Europe / Middle East / Africa.