• Prerës të shpejtësisë së lartë

  Prerësit e shpejtësisë së lartë mund të përdoren për dhënie forme, hollim, kanale, të çara, vrima në metale të butë, plastikë dhe dru.

  Prerës të shpejtësisë së lartë
 • Prerës të shpejtësisë së lartë

  Prerësit e shpejtësisë së lartë mund të përdoren për dhënie forme, hollim, kanale, të çara, vrima në metale të butë, plastikë dhe dru.

  Prerës të shpejtësisë së lartë
 • Gjetësi i pjesëve shtesë

  Këshillues i pajisjeve shtesë

Please note: There is a difference in product assortment between USA and Europe / Middle East / Africa.