• Prerje

    Dremel mundëson dy lloje aksesorësh prerës për çdo punë prerëse; Rrotat prerëse dhe puntot prerëse. Rrotat prerëse presin metale, dru dhe plastikë me cepin e tyre. Puntot prerëse përdoren me udhëzuesin prerës Dremel dhe presin në çdo drejtim.

    Prerje
  • Gjetësi i pjesëve shtesë

    Këshillues i pajisjeve shtesë

Please note: There is a difference in product assortment between USA and Europe / Middle East / Africa.