• Punto për heqjen e llaçit të hollë

    Ideale për pastrimin e llaçit të murit dhe dyshemesë ose për heqjen e llaçit për zëvendësim të pllakave të thyera. Të përdoret me pajisjen shtesë Heqje Llaçi Dremel me numër 568.

    Punto për heqjen e llaçit të hollë
  • Gjetësi i pjesëve shtesë

    Këshillues i pajisjeve shtesë

Please note: There is a difference in product assortment between USA and Europe / Middle East / Africa.