• Punto prerëse spirale

    Punto prerëse shumëfunksionale 561 pret dru, plastikë, fibra xhami, gips, binarë laminat dhe vinil. Punto prerëse pllakash 562 pret pllaka muri qeramike, pllaka çimentoje dhe allçi. (Jo për tu përdorur në pllakat e dyshemesë)

    Punto prerëse spirale
  • Gjetësi i pjesëve shtesë

    Këshillues i pajisjeve shtesë

Please note: There is a difference in product assortment between USA and Europe / Middle East / Africa.