• Punto rrugëzimi (HSS)

  Për rrugëzim, veshje dhe shpimin e drurit apo materialeve të tjera të buta. Të përdoret me Pjesën Shtesë Rrugëzuese të Dremel me numër 335 ose Tabelën Formuese/Rrugëzuese me numër 231.

  Punto rrugëzimi (HSS)
 • Punto rrugëzimi (HSS)

  Për rrugëzim, veshje dhe shpimin e drurit apo materialeve të tjera të buta. Të përdoret me Pjesën Shtesë Rrugëzuese të Dremel me numër 335 ose Tabelën Formuese/Rrugëzuese me numër 231.

  Punto rrugëzimi (HSS)
 • Gjetësi i pjesëve shtesë

  Këshillues i pajisjeve shtesë

Please note: There is a difference in product assortment between USA and Europe / Middle East / Africa.