• Rrotë me pika diamant

    Për punime të imëta, prerje, gdhendje, skalitje, zbukurime dhe lëmime. Përdoreni në punime druri, qeramike, xhami, çeliku të përforcuar, gurë gjysmë të çmuar dhe materiale të forta të tjera. Puntot janë mbuluar me grimca diamanti.

    Rrotë me pika diamant
  • Gjetësi i pjesëve shtesë

    Këshillues i pajisjeve shtesë

Please note: There is a difference in product assortment between USA and Europe / Middle East / Africa.