• Rrotëza lëmimi

  Ideale për lëmimin e metaleve dhe plastikave. Përdorimi i përbërësit me numër 421 me rrota prodhon lustrim të mirë. Përdorni 414, 422 dhe 429 me mandrinën 401. Përdorni 425 me mandrinën 402.

  Rrotëza lëmimi
 • Rrotëza lëmimi

  Ideale për lëmimin e metaleve dhe plastikave. Përdorimi i përbërësit me numër 421 me rrota prodhon lustrim të mirë. Përdorni 414, 422 dhe 429 me mandrinën 401. Përdorni 425 me mandrinën 402.

  Rrotëza lëmimi
 • Gjetësi i pjesëve shtesë

  Këshillues i pajisjeve shtesë

Please note: There is a difference in product assortment between USA and Europe / Middle East / Africa.