Seria DREMEL® 400 DIGITAL

Seria Dremel 400 Series Digital është vegla shumëfunksionale perfekte për projekte që kërkojnë preçizionin maksimal. Ekrani dixhital unik ju mundëson të punoni me më shumë preçizion në shumë materiale që kërkojnë cilësime të ndryshme të larta ose të ulëta. Me modelin e volitshëm të veglës, Seria Dixhitale Dremel 400 është perfekte për punimet që kërkojnë preçizion dhe kontroll. Restaurimi i pjesëve delikate të mobiljeve antike, zdrukthtari të imtësishme, shkëlqimi i ngjyrave me shpejtësi të ulët ose shpimi i vrimave të vogla në shumë materiale; kjo vegël është absolutisht e domosdoshme për zanatçiun më kërkues. Seria Dremel 400 Digital: preçizion dhe kontroll maksimal.

Produkt i hequr nga qarkullimi

Ky produkt është tashmë i hequr nga qarkullimi.
Kontrolloni ktu për produktin zëvëndësues!

Produkt i hequr nga qarkullimi

Veçoritë dhe dobitë

  • Model me kasë të hollë - Mundëson kontroll maksimal dhe mbërthim të shkëlqyer
  • Kontroll shpejtësie i ndryshueshëm 5.000 - 33.000 xhiro në minutë - Për rregullim shpejtësie të saktë me rritje nga 1.000 xhiro në minutë
  • Ekran LCD - Shfaq cilësimet e sakta të shpejtësisë
  • Çelësi i ndarë ndiz/fik - Mundëson kontroll më të madh duke e mbajtur cilësimin e shpejtësisë pasi vegla të jetë fikur
  • Motor 140W - Për performancë maksimale
  • Kontroll elektronik reagimi - Përmirëson momentin rrotullues dhe performancën në shpejtësi të ulëta dhe mesatare
  • Funksion me ndezje të qetë - Zgjat jetëgjatësinë e përdorimit të motorit
  • Çengel për varje - Për të varur veglën ndërsa punoni më Boshtin Elastik

Specifikimet teknike

Fuqia nominale në hyrje
140 W
Tensioni
230 V
Pesha
0,59 kg
Pa shpejtësi ngarkese
5.000 - 33.000 1/min
Niveli i zhurmës
77 dB(A)
Fuqia e zhurmës
90 dB(A)
Dridhja
7,6 m/s²

Manuali i udhëzimeve

Shkarko PDF 3.2 MB

Paketat e disponueshme

Klasifiko këtë kategori

http://www.dremeleurope.com/al/sq/ocs/category/rate/7358
67
7358
268
1
2
3
4
5
67

Please note: There is a difference in product assortment between USA and Europe / Middle East / Africa.