• Sistemi VersaTip

    Pistoletë saldimi 6 në një pa kordon. Vegla perfekte për saldim, shkrirje, tkurrje, pirografi, prerje me nxehtësi dhe heqje boje. Vegla e vetme salduese që ndërthur një mori aplikimesh në një vegël, falë aftësisë së saj për të përdorur 6 maja të zëvendësueshme.

    Sistemi VersaTip
  • Sistemi VersaTip

    Pistoletë saldimi 6 në një pa kordon. Vegla perfekte për saldim, shkrirje, tkurrje, pirografi, prerje me nxehtësi dhe heqje boje. Vegla e vetme salduese që ndërthur një mori aplikimesh në një vegël, falë aftësisë së saj për të përdorur 6 maja të zëvendësueshme.

    Sistemi VersaTip

Please note: There is a difference in product assortment between USA and Europe / Middle East / Africa.