• Sistem veglash në stol

    Sikurse dhe sistemi i veglës shumëfunksionale dhe veglës kompakte, Dremel ka krijuar një sistem tjetër ku risia takon preçizionin në shumë aplikime të ndryshme. Me pajisje dhe pjesë shtesë unike dhe larmishme, sistemi i veglës mbi stol është krijuar posaçërisht për përdorim të palëvizshëm për një larmishmëri projektesh që përdorin materiale të shumta.

    Sistem veglash në stol
  • Sistem veglash në stol

    Sikurse dhe sistemi i veglës shumëfunksionale dhe veglës kompakte, Dremel ka krijuar një sistem tjetër ku risia takon preçizionin në shumë aplikime të ndryshme. Me pajisje dhe pjesë shtesë unike dhe larmishme, sistemi i veglës mbi stol është krijuar posaçërisht për përdorim të palëvizshëm për një larmishmëri projektesh që përdorin materiale të shumta.

    Sistem veglash në stol

Please note: There is a difference in product assortment between USA and Europe / Middle East / Africa.