• Smerilim

    Pjesët shtesë të smerilimit Dremel përfshijnë çikrikë smerilues, fasha, disqe, disqe gërryes dhe lustrues për të hequr dhe lëmuar materialin.

    Smerilim
  • Gjetësi i pjesëve shtesë

    Këshillues i pajisjeve shtesë
Tell a friend button

Please note: There is a difference in product assortment between USA and Europe / Middle East / Africa.