• Strukturuar me prerës me karabit tungsteni

    Dhëmbë prerës të shpejtë për heqje më të madhe materialesh. Përdoreni mbi fibra xhami, dru, plastikë, epokside, gomë, laminate, kompesata, metale të buta, pllaka qeramike.

    Strukturuar me prerës me karabit tungsteni
  • Gjetësi i pjesëve shtesë

    Këshillues i pajisjeve shtesë

Please note: There is a difference in product assortment between USA and Europe / Middle East / Africa.