• Vegla ndihmëse aksesore

  Paketa e aksesorëve me cilësi të lartë përmban një përmbledhje të aksesorëve më të shitur. Çdo paketë përmban një përzgjedhje aksesorësh origjinalë Dremel të cilat, në varësi të paketës së aksesorëve, mund të përdoret për të kryer një seri punësh si gërryerje dhe lëmim në shumë materiale të ndryshme. Çdo paketë aksesorësh ju mundëson vlerë të shkëlqyer për paratë e paguara.

  Vegla ndihmëse aksesore
 • Vegla ndihmëse aksesore

  Paketa e aksesorëve me cilësi të lartë përmban një përmbledhje të aksesorëve më të shitur. Çdo paketë përmban një përzgjedhje aksesorësh origjinalë Dremel të cilat, në varësi të paketës së aksesorëve, mund të përdoret për të kryer një seri punësh si gërryerje dhe lëmim në shumë materiale të ndryshme. Çdo paketë aksesorësh ju mundëson vlerë të shkëlqyer për paratë e paguara.

  Vegla ndihmëse aksesore
 • Gjetësi i pjesëve shtesë

  Këshillues i pajisjeve shtesë

Please note: There is a difference in product assortment between USA and Europe / Middle East / Africa.