Кои приставки за кои

инструменти са подходящи?

Кои приставки за кои инструменти са подходящи?