Instrumentu noteicējs

Mēs palīdzēsim Jums izvēlēties vajadzīgo instrumentu, veicot ne vairāk, kā 4 soļus

Mēs iesakām šādus izstrādājumus

DREMEL® 4000

Svarīgākais priekšnosacījums, lai panāktu nevainojamu darba rezultātu, ir maksimāla kontrole pār projektu.Šis multiinstruments spēj nodrošināt šādu kontroli, pateicoties savstarpēji saderīgiem piederumiem un papildierīcēm, ar ko tas ir apgādāts.Instruments ir aprīkots ar 360 grādu robežās pagriežamu mīkstu rokturi, kas nodrošina tam augstu manevrētspēju jebkurā darba stāvoklī.Tas ļauj bez grūtībām veidot un apstrādāt vissīkākās detaļas pat neērtās un šaurās vietās.Darbvārpstas griešanās ātrums ir pilnā apjomā regulējams neatkarīgi no ieslēdzēja stāvokļa, tāpēc projekta realizēšanu vienmēr var atsākt ar tādu pašu apstrādes ātrumu, kāds tas ir bijis pirms darba pārtraukuma.Augstas veiktspējas dzinējs ar elektronisku pretsaiti pastāvīgi nodrošina maksimālu griezes spēku.Instruments ļauj vienādi viegli slīpēt, griezt un vēl citādā veidā apstrādāt jebkuru materiālu.

DREMEL® 4200

Bezgalīgas iespējas - ar vienu instrumentu.Šis multiinstruments nodrošina pietiekošu jaudu ikvienam darbam, ļaujot ātri pāriet no rupjās uz smalko slīpēšanu un no frēzēšanas uz griešanu.Ja nepieciešams uzturēt maksimālu veiktspēju, elektroniskā pretsaite sniedz papildu jaudu.Pilna apjoma griešanās ātruma regulēšana ar pirkstrata palīdzību dod iespēju atcerēties iestādīto ātruma vērtību arī laikā, kad instruments ir izslēgts.Instruments ir viegli vadāms, kas ļauj panākt pilnīgu kontroli pār precīzi realizējamo projektu arī tad, ja darbs notiek neērtā leņķī un šaurā vietā.Izmantojot EZ Twist sistēmu, savstarpēji saderīgie piederumi ir viegli nomaināmi.Pavelciet lejup sviras, iebīdiet spīļaptverē piederuma kātu, un instruments jau ir gatavs jaunam darba posmam.