• Ljepila

    Ova ljepila mogu se upotrebljavati sa pištoljem za ljepljenje čak i na dvostrukim vrijednostima temperature.

    Ljepila
  • Savjetnik za pribor

    Savjetnik za pribor

Napomena: Postoji razlika u prodajnom asortimanu između SAD-a i Europe / Bliskog Istoka / Afrike.