Izradite prekrasnu drvenu slagalicu u obliku zmije

Izradite prekrasnu drvenu slagalicu u obliku zmije

Postupak za izradu projekta u koracima

Korak 1
Kupite komad MDF-a i neka vam ga izrežu u lokalnoj uradi sam trgovini na mjeru 55 cm x 50 cm. Kada dođete kući, na njoj nacrtajte krug promjera 50 cm. To će biti vanjska linija za izradu slagalice u obliku zmije. Nakon toga napravite „vodič za crtanje“. Tako ćete moći nacrtati dvije paralelne linije u obliku tijela zmije unutar kruga promjera 50 cm. Za izradu vodiča za crtanje, izrežite komad otpadnog drveta širine 7,5 cm puta 10 cm upotrebom alata Dremel® Moto-Saw. Nakon toga trakom zalijepite olovku na svaki rub i nacrtajte vijugavo tijelo zmije unutar kruga. Rukom iscrtajte glavu i rep.

Izradite prekrasnu drvenu slagalicu u obliku zmije
Izradite prekrasnu drvenu slagalicu u obliku zmije

Korak 2
Izmjerite duljinu tijela zmije, bez glave i repa, upotrebom krojačkog metra i podijelite na 26 dijelova jednake veličine. Nakon toga nacrtajte vanjske linije preklapanja slagalice na svakom dijelu koje će vam poslužiti kao vodič. Izrežite zmiju alatom Dremel Moto-Saw i listom pile za rezanje u grubom drvetu MS51 režući uz linije koje ste nacrtali s obje strane tijela i oko glave i repa.

Izradite prekrasnu drvenu slagalicu u obliku zmije
Izradite prekrasnu drvenu slagalicu u obliku zmije

Korak 3
Zatim izrežite dijelove zmije, prateći linije uključujući dijelove slagalice koji se preklapaju, upotrebom alata Dremel Moto-Saw i listom pile za rezanje u finom drvetu MS52.

Izradite prekrasnu drvenu slagalicu u obliku zmije
Izradite prekrasnu drvenu slagalicu u obliku zmije

Korak 4
Lagano pobrusite sve grube dijelove alatom Dremel 3000 s brusnim pločama EZ SpeedClic SC411 samo na rubovima zmije.Ne brusite dijelove slagalice koji se preklapaju jer se u tom slučaju dijelovi neće moći dobro spojiti.

Izradite prekrasnu drvenu slagalicu u obliku zmije
Izradite prekrasnu drvenu slagalicu u obliku zmije

Korak 5
Bojom nacrtajte broj na svakom segmentu i ukrasite bojama koje se dopadaju djeci stvarajući vlastiti dizajn, uključujući slike, a kako biste potakli dječji angažman.

Izradite prekrasnu drvenu slagalicu u obliku zmije
Izradite prekrasnu drvenu slagalicu u obliku zmije

Ostale potrepštine

  • 9-milimetarske MDF ploče 55 cm x 50 cm
  • Otpadno drvo duljine 7,5 cm x 10 cm
  • Dvije olovke
  • Izolir traka