התקנת תאורה שקועה בדק של הגינה שלך

צור תאורת אווירה בגינה...

התקנת תאורה שקועה בדק של הגינה שלך

הפרויקט בשלבים

שלב 1
בצע חיתוך מהצד אל תוך העץ בבסיס החלק האנכי של כיסוי החיווט הדק באמצעות Dremel Multimax ולהב ניסור לעץ ולגבס MM450.

התקנת תאורה שקועה בדק של הגינה שלך
התקנת תאורה שקועה בדק של הגינה שלך

שלב 2
חתוך באותו האזור של הדק את החורים עבור התאורה באמצעות הלהב לחיתוך צמוד Multimax MM422.

התקנת תאורה שקועה בדק של הגינה שלך
התקנת תאורה שקועה בדק של הגינה שלך

שלב 3
לטש את השוליים של החורים שחתכת על פי הצורך באמצעות דיסקטי ליטוש MM11 ונייר ליטוש MM70W.

התקנת תאורה שקועה בדק של הגינה שלך
התקנת תאורה שקועה בדק של הגינה שלך

ם אחרים מוצרי

  • לוחות לדק
  • מסמרים
  • נורות LED