חיתוך צינור ניקוז

אחוז את הכלי הרוטורי בשתי ידיים כאשר אתה משתמש בדיסקית החיתוך.

חיתוך צינור ניקוז

הפרויקט בשלבים

שלב 1
לאחר התקנת כיור חדש בארון, מדוד את אורך צינור הניקוז הנחוץ וסמן את המידות על הצינור.

חיתוך צינור ניקוז
חיתוך צינור ניקוז

שלב 2
הדק את צינור הניקוז וחתוך את העודף באמצעות דיסקית החיתוך 456. מהירות מומלצת: 35,000 סל"ד.

חיתוך צינור ניקוז
חיתוך צינור ניקוז

שלב 3
חבר את הצינור לפתח הניקוז בכיור, חבר את מחסום הפסולת והדק.

חיתוך צינור ניקוז
חיתוך צינור ניקוז

שלב 4
השתמש במפתח צינורות בעל לחיים חלקות כדי להדק את החיבורים. בדוק שהצינור מותקן היטב על ידי פתיחת זרם מים חלש (ודא שאין דליפות). הדק חיבורים רופפים. הכיור שלך מוכן לשימוש כעת.

חיתוך צינור ניקוז
חיתוך צינור ניקוז

ם אחרים מוצרי

  • סרט מדידה
  • מצבת קפיצי
  • מפתח צינורות עם לחיים חלקות

מוצרים קשורים

ם אחרים מוצרי

ם אחרים מוצרי

דרג פרויקט זה

http://www.dremeleurope.com/il/he/ocs/project/rate/7300
21
7300
7300
82
1
2
3
4
5
21