• פרויקטים לטיפוח הרכב

    Dremel מפגוש לפגוש.

    פרויקטים לטיפוח הרכב

ניקוי מצבר שעבר קורוזיה

ניקוי מצבר שעבר קורוזיה
ניקוי מצבר שעבר קורוזיה

תיקון שריטות במעטפת מראת הצד

תיקון שריטות במעטפת מראת הצד
תיקון שריטות במעטפת מראת הצד

ניקוי מצבר שעבר קורוזיה

נתק את הדקי הכבלים מהמצבר (ראשית את הכבל השלילי/שחור ואז את החיובי/אדום). חבר מחדש את הכבלים למצבר (ראשית את החיוב/אדום ולאחר מכן את השלילי/שחור). אם החיבור רופף אפילו מעט ייתכן שהרכב לא יניע, לכן עליך להדק אותם היטב.
ניקוי מצבר שעבר קורוזיה

32
7324
109
1
2
3
4
5
32
ניקוי מצבר שעבר קורוזיה
ניקוי מצבר שעבר קורוזיה

אנא שים לב: מגוון המוצרים יכול להשתנות בין ארה"ב, אירופה, המזרח התיכון ואפריקה.