שיקוע מנעול דלת

Dremel עוזרת לך לבצע שיקוע מושלם ללוחית הצד של מנעול הדלת. הוראות אלה מתחילות אחרי שכבר קדחת חורים בדלת בהתאם להוראות היצרן המצורפות למנעול שאתה מתקין.

שיקוע מנעול דלת

הפרויקט בשלבים

שלב 1
הכנס את מנעול הדלת לחור הדלת ושרטט בעיפרון את קו המתאר של לוחית הקצה על צד הדלת. הסר את המנעול.

שיקוע מנעול דלת
שיקוע מנעול דלת

שלב 2
חבר כרסם מס' 650 לכלי רוטורי של Dremel והתקן את הכלי על הממיר לרוטר 335. קבע את עומק החיתוך של הכרסומת בתוסף החזקת הכרסומת כדך שיתאים לעובי של לוחית הצד. בצע חיתוך ניסיון על פיסת עץ מיותרת. עומק החתך צריך להיות כזה שיאפשר ללוחית להיות בקו אחד עם צד הדלת.

שיקוע מנעול דלת
שיקוע מנעול דלת

שלב 3
באמצעות ה-Dremel המותקן על ממיר הרוטר הסר את העץ בתוך גבול הסימון על צד הדלת, כדי ליצור את השקע ללוחית. הכנס את המנעול והלוחית אל הדלת. השתמש במפסלת כדי לרבע את הפינות של השקע אם ללוחית יש פינות מרובעות.

שיקוע מנעול דלת
שיקוע מנעול דלת

שלב 4
סמן את החורים של הלוחית וקדח אותם עם מקדח בקוטר קטן יותר מקוטר הברגים להידוק הלוחית. הברג את הלוחית במקומה והמשך בהתקנה על פי ההוראות.

שיקוע מנעול דלת
שיקוע מנעול דלת

ם אחרים מוצרי

  • ידית דלת ומנעול דלת
  • מפסלת ופטיש
  • עיפרון
  • מברג

ם אחרים מוצרי

ם אחרים מוצרי

דרג פרויקט זה

http://www.dremeleurope.com/il/he/ocs/project/rate/7297
71
7297
7297
245
1
2
3
4
5
71