Apsveikuma kartes izgatavošana

Apsveikuma kartes izgatavošana

Projekta process pa soļiem

Solis 1
Uzzīmējiet kartes roboto malu un izgrieziet to ar parastajām šķērēm. Ar Dremel instrumentu 7700, kurā iestiprināta frēze ar dimanta pārklājumu, izveidojiet dekoratīvos caurumiņus gar kartes malām, izvietojot tos taisnā līnijā vai grupējot pa trim.

Apsveikuma kartes izgatavošana
Apsveikuma kartes izgatavošana

Solis 2
Ar cilņspiedes spalvu iezīmējiet robežlīniju gar kartes malām un nelielus ziediņus katrā tās stūrī, izmantojot vienu no jaunajiem Dremel šabloniem. Uzputiniet cilņspiedes pulveri uz iezīmētajām līnijām. Nokratiet pāri palikušo pulveri.

Apsveikuma kartes izgatavošana
Apsveikuma kartes izgatavošana

Solis 3
Ar Dremel lodāmuru VersaTip, uz kura nostiprināts uzgalis apstrādei ar karstu gaisu, uzmanīgi sakarsējiet pulveri, turot uzgaļa galu dažu centimetru attālumā no kartes.

Apsveikuma kartes izgatavošana
Apsveikuma kartes izgatavošana

Solis 4
Izgrieziet kartes vāciņus, pārlokiet tos uz pusēm un uzlīmējiet uz priekšējā vāciņa karti ar cilņspiedes tehnikā veidoto zīmējumu. Izgrieziet tauriņa apveidu un to izdaiļojiet, lietojot cilņspiedes spalvu un cilņspiedes pulveri, tad uzkarsējiet zīmējuma līnijas ar lodāmuru VersaTip. Uzlīmējiet uz kartes tauriņa siluetu un atstājiet tauriņa spārnus paceltus, šādi panākot 3D efektu.

Apsveikuma kartes izgatavošana
Apsveikuma kartes izgatavošana

Citi piederumi

  • Dremel šablons
  • Cilņspiedes pulveris
  • Cilņspiedes spalva
  • Lineāls
  • Krāsainu karšu izlase

Citi piederumi

Citi piederumi

Novērtējiet šo projektu

http://www.dremeleurope.com/lv/lv/ocs/project/rate/7336
65
7336
7336
235
1
2
3
4
5
65