Durvju aizdares ierīkošana

Uzstādot durvju aprīkojumu, ar Dremel instrumentu palīdzību iespējams precīzi izveidot padziļinājumu durvju roktura aizdares priekšplāksnes iegremdēšanai. Darbības atbilstoši šīm instrukcijām sākas pēc tam, kad durvīs jau ir ieurbti caurumi atbilstoši uzstādāmās durvju roktura aizdares vai slēdzenes ražotāja sniegtajai instrukcijai.

Durvju aizdares ierīkošana

Projekta process pa soļiem

Solis 1
Iebīdiet aizdari durvīs izveidotajā padziļinājumā un ar zīmuli iezīmējiet priekšplāksnes kontūras uz durvju malas. Izņemiet slēdzeni.

Durvju aizdares ierīkošana
Durvju aizdares ierīkošana

Solis 2
Iestipriniet Dremel rotācijas instrumentā frēzi 650 un tad pievienojiet instrumentu virsfrēzēšanas papildierīcei 335. Ar virsfrēzēšanas papildierīces palīdzību iestādiet frēzēšanas dziļumu, kas atbilst priekšplāksnes biezumam. Pārbaudiet frēzēšanas dziļumu, veicot kontrolfrēzēšanu koka atgriezumā. Frēzēšanas dziļumam jābūt tādam, kas ļautu priekšplāksni iegremdēt vienā līmenī ar durvju malu.

Durvju aizdares ierīkošana
Durvju aizdares ierīkošana

Solis 3
Ar Dremel virsfrēzēšanas papildierīci izfrēzējiet koku starp durvju malā iezīmētajām līnijām, veidojot padziļinājumu priekšplāksnes iegremdēšanai. Salāgojiet durvju aizdari un priekšplāksni ar durvju konstrukciju. Ja priekšplāksnei ir taisni stūri, ar slīpo kaltu un veseri izveidojiet taisnus stūrus arī padziļinājumam.

Durvju aizdares ierīkošana
Durvju aizdares ierīkošana

Solis 4
Iezīmējiet atvērumus priekšplāksnes stiprināšanai un ieurbiet tos ar urbi, kas ir nedaudz tievāks par stiprinājuma skrūvēm. Pieskrūvējiet priekšplāksni un turpiniet slēdzenes ierīkošanu.

Durvju aizdares ierīkošana
Durvju aizdares ierīkošana

Citi piederumi

  • Durvju roktura aizdares vai slēdzenes aprīkojums
  • Slīpais kalts un veseris
  • Zīmulis
  • Skrūvgriezis

Citi piederumi

Citi piederumi

Novērtējiet šo projektu

http://www.dremeleurope.com/lv/lv/ocs/project/rate/7297
71
7297
7297
245
1
2
3
4
5
71