Golfa nūju rokturu nomaiņa

Gadījumā, ja uz rokturiem ir atgādinājuma atzīmes, nodrošiniet, lai tās būtu vērstas nūjas galviņas virzienā. D tipa spīles ir apgādātas ar aizsarguzliktņiem, kas ļaus pasargāt golfa nūjas kātu no saspiešanas. Lietojiet golfa nūjas roktura šķīdinātāju saskaņā ar ražotājfirmas sniegtajiem norādījumiem.

Golfa nūju rokturu nomaiņa

Projekta process pa soļiem

Solis 1
Iestipriniet golfa nūjas kātu D tipa spīlēs. Ar griešanas disku 426 pārgrieziet nolietoto rokturi. Veiciet to piesardzīgi, lai nesagrieztu kāta materiālu.

Golfa nūju rokturu nomaiņa
Golfa nūju rokturu nomaiņa

Solis 2
Lietojot roktura šķīdinātāju, attīriet golfa nūjas kātu no lentes paliekām. Tad aptiniet ap kātu divkāršo polsterējuma lenti augšupejošā spirālē, uzsākot aptīšanu apmēram 1/2" zem vietas, kur atradīsies roktura apakšējais gals.

Golfa nūju rokturu nomaiņa
Golfa nūju rokturu nomaiņa

Solis 3
Pēc tam, kad no golfa nūjas kāta ir noņemts lentes polsterējums, saņemiet jauno rokturi tā, lai tā apakšējā gala atvērums tiktu aizspiests ar pirkstu. Ielejiet rokturī šķīdinātāju un saskalojiet to, panākot, lai šķīdinātājs pārklātu visu roktura iekšējo virsmu.

Golfa nūju rokturu nomaiņa
Golfa nūju rokturu nomaiņa

Solis 4
Izlejiet pāri palikušo šķīdinātāju uz jaunās lentes, ar ko ir pārklāts golfa nūjas kāts, nodrošinot, lai ar to tiktu samitrināta visa lente. Tad līdz galam ātri uzbīdiet jauno rokturi uz golfa nūjas kāta, kas pārklāts ar lenti.

Golfa nūju rokturu nomaiņa
Golfa nūju rokturu nomaiņa

Citi piederumi

  • Dremel D tipa spīles
  • Rokturi nomaiņai
  • Golfa nūjas rokturu polsterējuma lentes rullis
  • Roktura šķīdinātājs

Citi piederumi

Citi piederumi

Novērtējiet šo projektu

http://www.dremeleurope.com/lv/lv/ocs/project/rate/7317
17
7317
7317
65
1
2
3
4
5
17