Izveidojiet eņģeļa spārnus bērniem

Izveidojiet eņģeļa spārnus bērniem

Projekta process pa soļiem

Solis 1
Par 172% palieliniet zemāk parādīto šablonu tā, lai spārnu šķērsu izmērs to platākajā punktā būtu aptuveni 38 cm. Tad izveidojiet divkāršu kartona izklājumu, izklājot kasti un to pārlokot pa vienu no esošajām locījuma vietām, un novietojiet uz kartona šablonu tā, lai tā taisnā mala sakristu ar locījuma vietu. Ar zīmuli apvelciet ap šablonu. Tad novietojiet kartonu uz griešanas paliktņa un izgrieziet figūru pa iezīmēto līniju, vienlaicīgi veidojot griezumu cauri abiem slāņiem. Iezīmētajās vietās izveidojiet 1 cm garus iegriezumus, caur kuriem tiks izvērtas elastīgās lentes. Darbam ieteicams izmantot baltu kartonu, kas iegūts, izklājot baltu kartona kārbu.

Izveidojiet eņģeļa spārnus bērniem
Izveidojiet eņģeļa spārnus bērniem

Solis 2
Atveriet spārnus un novietojiet tos tā, lai tie locījuma vietā veidotu “kalnu” ^ bet ne “ieleju” v. Lietojot adatu, izveriet vienu no elastīgās lentes posmiem lejup pa vienu iegriezumu un tad augšup pa otru iegriezumu uz viena no spārniem. Lai uz laiku nostiprinātu lenti, sasieniet tās galus mezglā. Atkārtojiet to pašu otram spārnam. Uz laiku sasietos meglus pēc spārnu pabeigšanas var atraisīt un tad no jauna sasiet, pielāgojot bērna augumam.

Izveidojiet eņģeļa spārnus bērniem
Izveidojiet eņģeļa spārnus bērniem

Solis 3
Lai apslēptu cieto kartona malu uz pabeigtajiem spārniem, ievietojiet Dremel augstas temperatūras līmpistolē 930 caurspīdīgu 7 mm līmvielas stieni un aplīmējiet katra spārna malu ar marabū apdares lenti, sadalot darbu un veicot to īsos laika posmos.

Izveidojiet eņģeļa spārnus bērniem
Izveidojiet eņģeļa spārnus bērniem

Solis 4
Novietojiet spārnus tā, lai elastīgo lenšu mezgli būtu vērsti augšup. Novietojiet šablonu viena spārna augšpusē un ar fiksējošajām spailēm sastipriniet šablonu ar spārnu tā, lai sakristu to malas. Apgrieziet spārnus otrādi. Lietojot šablona pagarinājumu kā vadotni un ņemot vērā spalvu izkārtojumu uz putna spārniem, ar Dremel augstas temperatūras līmpistoli 930, kurā ievietots caurspīdīgs 7 mm līmvielas stienis, pielīmējiet putnu spalvas tā, lai tās sniegtos pāri spārna apakšējai malai, nosedzot spārna galu. Sākot no spārna gala un turpinot darbu augšupvirzienā, aplīmējiet spārna virsmu ar putnu spalvām tā, lai spalvu virspuse būtu vērsta augšup, veidojot spalvu segumu tā, lai tās savstarpēji pārklātos un būtu vērstas lejup, spārna gala virzienā. Nosedziet ar putnu spalvām aptuveni 3/4 no spārna virsmas. Šī ir spārna ārējā virsma, kas būs vērsta prom no bērna muguras.

Izveidojiet eņģeļa spārnus bērniem
Izveidojiet eņģeļa spārnus bērniem

Solis 5
Nosedziet spārna augšējo daļu ar tehniskajām spalvām, pielīmējot tās virzienā no apakšas uz augšu ar Dremel augstas temperatūras līmpistoli 930, kurā ievietots caurspīdīgs 7 mm līmvielas stienis, sekojot, lai spalvas būtu vērstas lejup un pārklātos pāri agrāk pielīmētajām putnu spalvām. Turpinot darbu augšupvirzienā, aplīmējiet spārna virsmu ar putnu spalvām, līdz tiek sasniegta spārna augšējā mala un spalvu kāta daļas tiktu nosegtas ar spārna augšējai malai agrāk pielīmēto marabū apdares lenti.

Izveidojiet eņģeļa spārnus bērniem
Izveidojiet eņģeļa spārnus bērniem

Solis 6
Apgrieziet spārnu un noņemiet no tā šablonu. Šī ir spārna iekšējā virsma, kas būs vērsta bērna muguras virzienā, līdzīgi, kā putna spārna iekšējā virsma piekļaujas putna ķermenim. Sāciet ar putnu spalvām un pielīmējiet dažas no tām tā, lai tās būtu vērstas lejup un sniegtos pāri spārna apakšējai malai, sajaucoties ar spārna ārējai virsmai pielīmētajām spalvām. Nosedziet ar putnu spalvām aptuveni pusi no spārna virsmas.

Izveidojiet eņģeļa spārnus bērniem
Izveidojiet eņģeļa spārnus bērniem

Solis 7
Nosedziet atlikušo spārna daļu ar marabū spalvām tā, lai tiktu panākts pakāpeniskas pārejas efekts, līdzīgi, kā spārna ārējai virsmai. Ar Dremel augstas temperatūras līmpistoli 930, kurā ievietots caurspīdīgs 7 mm līmvielas stienis, pielīmējiet spalvas ar apakšpusi uz augšu tā, lai tās būtu vērstas lejup un pārklātos ar agrāk pielīmētajām putnu spalvām. Turpinot darbu augšupvirzienā, aplīmējiet spārna virsmu ar marabū spalvām, līdz tiek sasniegta spārna augšējā mala un spalvu kāta daļas tiktu nosegtas ar spārna augšējai malai agrāk pielīmēto marabū apdares lenti. Atkārtojot visu šeit aprakstīto procesu, izgatavojiet otru spārnu; iespēju robežās centieties izvietot spalvas tā, lai katrs spārns būtu otra spārna spoguļattēls, šādi panākot pārliecinošu spārnu pāra iespaidu. Tad pielaikojiet gatavo spārnu pāri bērnam un noregulējiet elastīgo lenšu garumu tā, lai bērns justos ērti.

Izveidojiet eņģeļa spārnus bērniem
Izveidojiet eņģeļa spārnus bērniem

Solis 8
Šablons eņģeļa spārniem. PIEZĪME. Lai izgatavojamie spārni būtu piemēroti bērna augumam, uz A4 izmēra lapas attēlotais šablons jāpalielina par 172%.

Izveidojiet eņģeļa spārnus bērniem
Izveidojiet eņģeļa spārnus bērniem

Citi piederumi

 • Liela izmēra kartona kārba vidējam svaram
 • 10 pakas baltu marabū spalvu (pa 20 vienā pakā)
 • 8 pakas baltu putnu spalvu (pa 12 vienā pakā)
 • 2 pakas baltu tehnisko spalvu
 • 3 m baltas marabū apdares lentes
 • 2 x 50 cm 5 mm platas elastīgās lentes
 • Paliktnis griešanai
 • Tērauda lineāls
 • Adata ar lielu aci
 • Zīmulis
 • 2 x fiksējošās spailes

Citi piederumi

Citi piederumi

Novērtējiet šo projektu

http://www.dremeleurope.com/lv/lv/ocs/project/rate/7402
75
7402
7402
305
1
2
3
4
5
75