Izveidojiet skaistu adventes kalendāru Ziemassvētkiem

Izveidojiet skaistu adventes kalendāru Ziemassvētkiem

Projekta process pa soļiem

Solis 1
Uzzīmējiet Ziemassvētku eglītes apveidu uz 73 cm x 50 cm MDF plāksnes. Uzsāciet zīmēšanu, novelkot vertikālu līniju plāksnes vidū, un tad nomēriet un atzīmējiet uz vidus līnijas punktus ik pēc 10 cm no apakšas uz augšu. Atgriezieties nākošās egles apakšā un šoreiz izveidojiet atzīmes 10 centimetru attālumā no katras malas. Atbilstoši parādītajam zīmējumam, nodrošiniet, lai eglītes zaru garums būtu aptuveni šāds: 50 cm apakšā, 41,5 cm, 33,7 cm, 25,5 cm, 17,8 cm un 9,8 cm.

Izveidojiet skaistu adventes kalendāru Ziemassvētkiem
Izveidojiet skaistu adventes kalendāru Ziemassvētkiem

Solis 2
Tagad, kad uz MDF plāksnes ir izveidots Ziemassvētku eglītes zīmējums, izzāģējiet tās siluetu, lietojot Dremel® izzāģēšanas zāģi Moto-Saw, kurā iestiprināts smalkais zāģa asmens kokam MS52. Tas kļūs par adventes kalendāra priekšējo daļu.

Izveidojiet skaistu adventes kalendāru Ziemassvētkiem
Izveidojiet skaistu adventes kalendāru Ziemassvētkiem

Solis 3
Izmantojiet izzāģēto Ziemassvētku eglītes siluetu kā šablonu, lai izveidotu adventes kalendāra mugurplāksni. Šim nolūkam novietojiet to uz 73 cm x 50 cm plāksnes no 3 mm MDF materiāla, tās augšpusē, un apvelciet ar zīmuli. Izzāģējiet iezīmēto siluetu ar Dremel® izzāģēšanas zāģi Moto-Saw, rīkojoties, kā iepriekš. Līdz ar to ir izzāģēti divi Ziemassvētku eglītes silueti.

Izveidojiet skaistu adventes kalendāru Ziemassvētkiem
Izveidojiet skaistu adventes kalendāru Ziemassvētkiem

Solis 4
Tālāk izveidojiet adventes kalendāra durtiņas. Lietojot Dremel® izzāģēšanas zāģi Moto-Saw, sadaliet abas 45 mm x 70 cm joslas no 9 mm MDF materiāla, izveidojot 25 kvadrātiņus ar izmēriem 45 mm x 45 mm.

Izveidojiet skaistu adventes kalendāru Ziemassvētkiem
Izveidojiet skaistu adventes kalendāru Ziemassvētkiem

Solis 5
Novietojiet izzāģētās adventes kalendāra durtiņas uz 18 mm biezā Ziemassvētku eglītes šādā izkārtojumā no apakšas uz augšu: 3, 5, 3, 4, 3, 3, 2, 1, 1, kas vienmērīgi sadalītas pa laukumu. Tad ar zīmuli apvelciet ap katru no durtiņām. Pēc tam iezīmējiet paralēlas līnijas iepriekš iezīmēto durtiņu kontūru iekšpusē, 2 – 3 mm no šo kontūru līnijām. Pa šīm līnijām ar gremdzāģēšanas paņēmienu jāizzāģē atvērumi, veidojot iedobumus, kuros tiks ievietota šokolāde vai cits saldums un kas atradīsies aiz katrām durtiņām.

Izveidojiet skaistu adventes kalendāru Ziemassvētkiem
Izveidojiet skaistu adventes kalendāru Ziemassvētkiem

Solis 6
Lai ar gremdzāģēšanas paņēmienu izveidotu piekļuves atvērumus katra kvadrātiņa centrālās daļas izzāģēšanai, lietojiet Dremel multiinstrumetu 3000, kurā iestiprināts Dremel universālais spirālgrieznis 561. Pēc tam izvadiet Dremel® izzāģēšanas zāģī Moto-Saw iestiprināto smalko zāģa asmeni kokam MS52 caur vienu no izveidotajiem piekļuves atvērumiem un izzāģējiet vienu iedobuma malu. Līdzīgā veidā turpiniet zāģēšanu, līdz ir izzāģētas visas iedobuma malas un izzāģētā plāksnīte izkrīt.

Izveidojiet skaistu adventes kalendāru Ziemassvētkiem
Izveidojiet skaistu adventes kalendāru Ziemassvētkiem

Solis 7
Piestipriniet no 3 mm MDF materiāla eglītes veidā izzāģēto mugurplāksni pie no 18 mm MDF materiāla izzāģētās priekšplāksnes. Sastiprināšanai lietojiet stiprinošos stienīšus, ko ar triecienpistoli vai veseri iedzeniet gar eglītes malām, dažus stienīšus iedzenot arī vidū. Kā alternatīvu līdzekli stiprināšanai var lietot PVA koka līmi, kurai jāļauj izžūt zem vienmērīgi sadalīta spiediena.

Izveidojiet skaistu adventes kalendāru Ziemassvētkiem
Izveidojiet skaistu adventes kalendāru Ziemassvētkiem

Solis 8
Tagad nostipriniet durtiņas uz adventes kalendāra. Vispirms ar precīzo 0 izmēra skrūvgriezi pieskrūvējiet viras durtiņu malai. Ar Dremel multiinstrumenta 3000 palīdzību, kurā iestiprināts Dremel 1,2 mm precīzais urbis no komplekta 628, ieurbiet pilotatvērumu katrai skrūvei. Lietojot precīzo skrūvgriezi, ieskrūvējiet skrūves. Tad nostipriniet viru otru pusi uz adventes kalendāra priekšplāksnes.

Izveidojiet skaistu adventes kalendāru Ziemassvētkiem
Izveidojiet skaistu adventes kalendāru Ziemassvētkiem

Solis 9
Nobeigumā ar Dremel 2,0 mm precīzo urbi no komplekta 628 piestipriniet 64 mm misiņa virsmas viras 8 cm x 50 cm joslai no 9 mm MDF materiāla tās vienā galā. Tad, lietojot skrūves un precīzo skrūvgriezi, nostipriniet šo joslu adventes kalendāra mugurplāksnes vidū, veidojot balstu. Balstam jābūt nostiprinātam tā, lai tas ļautu adventes kalendāru nostādīt taisni ar aptuveni 10 grādu nolieci.

Izveidojiet skaistu adventes kalendāru Ziemassvētkiem
Izveidojiet skaistu adventes kalendāru Ziemassvētkiem

Solis 10
Nogruntējiet un nokrāsojiet adventes kalendāru, veidojot dekoratīvu zīmējumu.

Izveidojiet skaistu adventes kalendāru Ziemassvētkiem
Izveidojiet skaistu adventes kalendāru Ziemassvētkiem

Citi piederumi

  • 25 16 mm x 19 mm (vaļējas) misiņa viras un skrūves, ko var iegādāties modeļu būves veikalā
  • Precīzu skrūvgriežu komplekts no 0 izmēra skrūvgriežiem
  • 64 mm misiņa plakanās viras
  • Izzāģējamās daļas
  • 73 cm x 50 cm plāksne no 18 mm MDF materiāla, kas paredzēta Ziemassvētku eglītes priekšpusei
  • Divas 45 mm x 70 cm joslas no 9 mm MDF materiāla: sadalāmas 25 45 mm x 45 mm kvadrātiņos no 9 mm MDF materiāla, kas paredzēti Adventes kalendāra durtiņām
  • 73 cm x 50 cm plāksne no 3 mm MDF materiāla, kas paredzēta mugurplāksnei
  • 8 cm x 50 cm josla no 9 mm MDF materiāla, kas paredzēta balstam