Izveidojiet statni augļu un dārzeņu audzēšanai balkonā...

Izveidojiet statni augļu un dārzeņu audzēšanai balkonā...

Projekta process pa soļiem

Solis 1
Izmēriet uz sienas statnei atvēlēto laukumu un uzskicējiet statni uz papīra lapas. Mūsu aprēķini rāda, ka statne būs 137 cm augsta un 51,4 cm plata.

Izveidojiet statni augļu un dārzeņu audzēšanai balkonā...
Izveidojiet statni augļu un dārzeņu audzēšanai balkonā...

Solis 2
Lietojot Dremel kompakto zāģi DSM20 kopā ar metāla un plastmasas griešanas disku DSM510, atzāģējiet sešus 50 cm garus alumīnija stieņus, stingri iestiprinot tos Dremel darba galdā Project Table vai citā līdzīgā darba galdā. Tie kļūs par turētājiem ar ārējo diametru 16,5 cm, kuros tiks ievietoti podi ar augiem.

Izveidojiet statni augļu un dārzeņu audzēšanai balkonā...
Izveidojiet statni augļu un dārzeņu audzēšanai balkonā...

Solis 3
Salieciet stieņus apļa veidā. Ieskrūvējiet darba galdā četras metāla skavas, kas metināšanas gaitā ļaus saglabāt vēlamo podu turētāja izmēru. Lietojot Dremel degli Versaflame, sametiniet kopā katra poda turētāja galus. Lai to paveiktu, vispirms attīriet stieņu gala virsmas no oksīdiem, putekļiem u.c., lietojot Dremel multiinstrumentu 3000, kurā iestiprināta Dremel nerūsējošā tērauda stiepļu suka 530. Tad ar Dremel degli Versaflame uzkarsējiet katra poda turētāja abus galus līdz kušanas temperatūrai. . Novietojiet metināšanas stieples galā izveidojušos materiāla krellīti uz katra sametināmā poda turētāja galu virsmām. Pēc tam, kad sametināmā poda turētāja gals ir pietiekoši sakarsis, metināšanas stieple izkūst, tās materiālam uzklājoties uz turētāja gala virsmas.

Izveidojiet statni augļu un dārzeņu audzēšanai balkonā...
Izveidojiet statni augļu un dārzeņu audzēšanai balkonā...

Solis 4
Lai izlauztos caur oksīdu kārtu, kas atrodas zem izkusušā metināšanas stieples materiāla krellītes, ar nerūsējošā tērauda stienīša galu paberzējiet virsmu zem izkusušā metināšanas stieples materiāla. Tā tiks nodrošināta izkusušā metināšanas stieples materiāla krellītes saplūšana ar alumīniju. Savelciet kopā poda turētāja galus un nostipriniet tos šādā stāvoklī, lietojot Dremel stieņspīles vai citas līdzīgas spīles, un tad vēlreiz uzkarsējiet sametināmā poda turētāja galus līdz metināšanas stieples materiāla kušanas temperatūrai, panākot, lai abas galu virsmas saplūstu kopā. Ja nepieciešams, iekausējiet savienojumā lielāku metināšanas stieples materiāla daudzumu. Portālā YouTube ir vairākas labas video pamācības, kas Jums var būt noderīgas.

Solis 5
Atzāģējiet vienu metru garu alumīnija stieni, kas veidos vienu no statnes režģa vertikālajiem šķēršiem. Nostipriniet uz tā pirmo poda turētāju 6,5 cm attālumā, otru turētāju 50 cm attālumā, bet trešo turētāju 93,5 cm attālumā no stieņa apakšējā gala. Atkārtojiet šo procesu ar otru vienu metru garo alumīnija stieni.

Izveidojiet statni augļu un dārzeņu audzēšanai balkonā...
Izveidojiet statni augļu un dārzeņu audzēšanai balkonā...

Solis 6
Lietojot Dremel kompakto zāģi DSM20 kopā ar metāla un plastmasas griešanas disku un rīkojoties līdzīgi, kā iepriekš, atzāģējiet trīs 50 cm garus alumīnija stieņus. Tie kļūs par statnes režģa horizontālajiem šķēršiem. Atzīmējiet vietas uz statnes režģa horizontālajiem šķēršiem 12,5 cm, 25 cm un 37,5 cm attālumā no to galiem, kur tie krustosies ar statnes režģa vertikālajiem šķēršiem. Līdzīgā veidā atzīmējiet vietas uz statnes vertikālajiem šķēršiem, uz kuriem ir nostiprināti podu turētāji, 0 cm, 44 cm un 87,5 cm attālumā no to apakšējiem galiem, kur statnes režģa vertikālie šķērši krustosies ar horizontālajiem šķēršiem. Tagad sametiniet statnes režģa horizontālos šķēršus ar vertikālajiem šķēršiem to krustošanās punktos.

Izveidojiet statni augļu un dārzeņu audzēšanai balkonā...
Izveidojiet statni augļu un dārzeņu audzēšanai balkonā...

Solis 7
Atzāģējiet divus 1 m garus alumīnija stieņus un tad ar Dremel degli Versaflame piemetiniet tos statnes režģa abās pusēs, veidojot statnes ārējās malas. Atzāģējiet vēl vienu 1 metru garu alumīnija stieni un izveidojiet no tā statnes augšējo arku, salokot stieni tā, lai tas veidotu pusaploci. Mēs izmantojām atkritumu spaiņa vāku, ap kuru aplocījām stieni. Piemetiniet pusaploces galus pie statnes malējo vertikālo stieņu augšējiem galiem. Atzāģējiet vienu 36,5 cm garu alumīnija stieni, kas veidos statnes centrālo augšējo vertikālo posmu; piemetiniet to statnes režģa centrālā vertikālā šķērša augšpusē un tad sametiniet visus krustpunktus. Atzāģējiet divus 32,5 cm garus alumīnija stieņus un līdzīgā veidā piemetiniet tos statnes režģa malējo vertikālo šķēršu augšpusē. Nobeigumā piemetiniet pa vienam 11 cm garam balsta stienim katra poda turētāja abās pusēs: 2 balsta stieņi x 6 turētāji = 12 balsta stieņi.

Solis 8
Pēc statnes pabeigšanas izveidojiet dekoratīvās lapiņas uz kātiņiem un piemetiniet tās statnes augšējā daļā zem arkas. Šim nolūkam, vispirms atzāģējiet 80 cm garu alumīnija stieni un ar roku pārlociet to uz pusēm burta V veidā, bet stieņa galiem piešķiriet kātiņu formu, uz kuriem tiks nostiprinātas metāla lapiņas. Lai izgatavotu lapiņas, uzzīmējiet to apveidus uz 1 mm biezas alumīnija loksnes, pēc tam izgrieziet sirds veida lapiņas no metāla, lietojot Dremel rotācijas instrumentu 3000, Dremel EZ SpeedClic stiprinājuma kātu SC402 un metāla griešanas disku SC456, un tad piemetiniet tās alumīnija stieņu kātiņiem, lietojot Dremel degli Versaflame.

Izveidojiet statni augļu un dārzeņu audzēšanai balkonā...
Izveidojiet statni augļu un dārzeņu audzēšanai balkonā...

Solis 9
Pēc vēlēšanās atstājiet statni sudrabotā krāsā vai apsmidziniet ar melnu krāsu, lai tā labāk kontrastētu ar sienu. Piestipriniet gatavo metāla statni pie sienas, uzkarinot to uz āķiem vai izmantojot metāla skavas. Izvietojiet statnes podu turētājos glazētas un apgleznotas keramikas vai plastmasas podus ar augļiem vai dārzeņiem.

Izveidojiet statni augļu un dārzeņu audzēšanai balkonā...
Izveidojiet statni augļu un dārzeņu audzēšanai balkonā...

Citi piederumi

  • Stieples alumīnija metināšanai
  • Nerūsējoša tērauda stienītis metināmās vietas tīrīšanai
  • 4 x metāla skavas, aizsargbrilles
  • 14 x 1 m gari x 6 mm resni alumīnija stieņi
  • Augu podi
  • Komposts
  • Tomātu, čili piparu un zemeņu stādi
  • Mērlente
  • Papīrs un zīmulis, maskējošā lente