Izveidojiet ziedu audzēšanas kasti savai terasei vai balkonamKā pagatavot koka ziedu audzēšanas kasti savai terasei vai balkonam. Ja uzskatāt, ka Jūsu terasē vai balkonā noderētu mazliet vairāk ēnas un vēlaties tur audzēt nelielu koku vai palmu, lai izdaiļotu savu dzīves telpu, ņemiet rokās Dremel ® kompakto zāģi DSM20 un sazāģējiet sastatņu dēļus vajadzīgajā garumā, un tad lietojiet Dremel® rotācijas instrumentu 3000, kas palīdzēs kasti samontēt. Tikai dažas stundas darba, un ziedu audzēšanas kaste ir Jūsējā! Vienkārši rīkojieties tā, kā ir norādīts mūsu pamācībā "Soli pa solim".

Izveidojiet ziedu audzēšanas kasti savai terasei vai balkonam

Projekta process pa soļiem

Solis 1
Iezīmējiet dēli no abām pusēm visā tā garumā ziedu audzēšanas kastes sānu daļas izzāģēšanai. Tad ņemiet rokās Dremel® kompakto zāģi DSM20 ar tajā iestiprinātu Dremel® universālo griešanas disku DSM500, iestatiet zāģēšanas dziļumu 20 mm un veidojiet iezāģējumu dēlī pa iezīmēto līniju tā vienā pusē – izmantojiet instrumenta vadīšanai taisnu līsti, kas ir nostiprināta ar spīlēm vai pieskrūvēta vajadzīgajā stāvoklī. Jums vajadzēs pārzāģēt dēli no abām pusēm, tāpēc nodrošiniet, lai abās tā pusēs iezīmētās līnijas precīzi sakristu. Pēc dēļa izzāģēšanas turpiniet visu pārējo ziedu audzēšanas kastes sānu daļu izzāģēšanu, atbilstoši izzāģējamo daļu sarakstā norādītajam daļu skaitam un izmēriem.

Izveidojiet ziedu audzēšanas kasti savai terasei vai balkonam
Izveidojiet ziedu audzēšanas kasti savai terasei vai balkonam

Solis 2
Garāku zāģējumu veidošanai lietojiet Dremel® zāģi DSM20 ar universālo griešanas disku un Dremel® malu vadotni DSM, bet īsāku zāģējumu un diagonālu zāģējumu veidošanai lietojiet Dremel® vadotni slīpajiem zāģējumiem DSM840, kas ļauj veidot visus grīdas balstus un kājas / sānu balstus, atbilstoši izzāģējamo daļu sarakstā norādītajam daļu skaitam un izmēriem.

Izveidojiet ziedu audzēšanas kasti savai terasei vai balkonam
Izveidojiet ziedu audzēšanas kasti savai terasei vai balkonam

Solis 3
Lietojot Dremel® kompakto zāģi DSM20 ar universālo griešanas disku un malu vadotni, izzāģējiet visas augšējās koka daļas. Tad, lietojot Dremel® vadotni slīpajiem zāģējumiem DSM840, slīpi apzāģējiet augšējo koka daļu galus, veidojot ziedu audzēšanas kastes augšējo rāmi atbilstoši izzāģējamo daļu sarakstā norādītajam daļu skaitam un izmēriem.

Izveidojiet ziedu audzēšanas kasti savai terasei vai balkonam
Izveidojiet ziedu audzēšanas kasti savai terasei vai balkonam

Solis 4
Iezīmējiet skrūvju ieskrūvēšanas vietas uz sānu balstiem un ieurbiet šajās vietās vadotnes atvērumus skrūvju ieskrūvēšanai, lietojot Dremel® rotācijas instrumentu 3000 un urbi no koka urbju komplekta 636..

Izveidojiet ziedu audzēšanas kasti savai terasei vai balkonam
Izveidojiet ziedu audzēšanas kasti savai terasei vai balkonam

Solis 5
Samontējiet vienu no ziedu audzēšanas kastes sānu daļām, izmantojot trīs atsevišķos dēļus ar garumu 52,4 cm un divas kājas / sānu balstus. Novietojiet trīs atsevišķus dēļus ar garumu 52,4 cm uz līdzenas virsmas, izlīdziniet tā, lai tie veidotu taisnstūri, un tad uzmanīgi sabīdiet, sekojot, lai dēļu sānu malas cieši piespiestos viena otrai. Tad ņemiet kāju / sānu balstu un novietojiet to tā, lai tās ārējā mala atrastos vienā līmenī ar 52,4 cm garo dēļu augšējo malu. Pēc tam, lietojot rokas skrūvgriezi vai mašīnskrūvgriezi un 65 mm x 5 mm pašfiksējošās kokskrūves ar gremdgalvu, sastipriniet sānu balstus ar ziedu audzēšanas kastes sānu dēļiem. Atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības attiecībā uz ziedu audzēšanas kastes pretējo sānu daļu. Tagad Jums ir divas samontētas 52,4 cm augstas ziedu audzēšanas kastes sānu daļas ar uz tām nostiprinātām kājām / sānu balstiem.

Izveidojiet ziedu audzēšanas kasti savai terasei vai balkonam
Izveidojiet ziedu audzēšanas kasti savai terasei vai balkonam

Solis 6
Ņemiet trīs atsevišķus dēļus ar garumu 60 cm un samontējiet tos uz līdzenas virsmas, vispirms tos izlīdzinot tā, lai tie veidotu taisnstūri, un tad uzmanīgi sabīdot un sekojot, lai dēļu sānu malas cieši piespiestos viena otrai. Tad ņemiet vienu no samontētajām 52,4 cm garajām sānu daļām un nostipriniet, lietojot rokas skrūvgriezi vai mašīnskrūvgriezi un skrūvgrieža uzgali Nr. 2 un nodrošinot, lai balsts būtu vērsts uz iekšpusi un lai samontēto 52,4 cm garo sānu daļu virsma atrastos vienā ar līmenī ar 60 cm garo sānu daļu augšējo malu. Atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības attiecībā uz ziedu audzēšanas kastes pretējo 52,4 cm garo sānu daļu. Līdz ar to ir samontētas trīs no ziedu audzēšanas kastes sānu daļām. Iepriekš aprakstītajā veidā samontējiet atlikušo ziedu audzēšanas kastes 60 cm garo sānu daļu un sastipriniet to ar skrūvēm. Līdz ar to ir samontētas visas četras ziedu audzēšanas kastes sānu daļas.

Izveidojiet ziedu audzēšanas kasti savai terasei vai balkonam
Izveidojiet ziedu audzēšanas kasti savai terasei vai balkonam

Solis 7
Iezīmējiet skrūvju ieskrūvēšanas vietas un ieurbiet šajās vietās vadotnes atvērumus skrūvju ieskrūvēšanai, lietojot Dremel® rotācijas instrumentu 3000 un urbi no koka urbju komplekta 636. Tad, lietojot rokas skrūvgriezi vai mašīnskrūvgriezi un skrūvgrieža uzgali Nr. 2, ar kokskrūvēm nostipriniet grīdas balstus visu ziedu audzēšanas kastes sānu daļu iekšpusē tā, lai tie atrastos vienā līmenī ar sānu daļu apakšējām malām. Lietojot rokas skrūvgriezi vai mašīnskrūvgriezi un skrūvgrieža uzgali Nr. 2, ar skrūvēm nostipriniet 52,4 cm garos grīdas dēļus virs grīdas balstiem ziedu audzēšanas kastes apakšā.

Izveidojiet ziedu audzēšanas kasti savai terasei vai balkonam
Izveidojiet ziedu audzēšanas kasti savai terasei vai balkonam

Solis 8
Samontējiet ziedu audzēšanas kastes augšējo daļu: iezīmējiet skrūvju ieskrūvēšanas vietas un ar Dremel® rotācijas instrumentu 3000, kurā iestiprināts urbis, ieurbiet šajās vietās vadotnes atvērumus, kuros tiks ieskrūvētas pašfiksējošās kokskrūves ar gremdgalvu. Tad, lietojot rokas skrūvgriezi vai mašīnskrūvgriezi un skrūvgrieža uzgali Nr. 2, ar kokskrūvēm pieskrūvējiet slīpi apzāģētās apmalas ziedu audzēšanas kastes augšējai malai. Nobeigumā ieklājiet koka pildvielu skrūvju gremdgalvu radītajos padziļinājumos. Ar Dremel® rotācijas instrumentu 3000 un tajā iestiprināto EZ SpeedClic slīpēšanas disku SC411 noslīpējiet ziedu audzēšanas kastes raupjās malas un pildvielas pārpalikumus.

Izveidojiet ziedu audzēšanas kasti savai terasei vai balkonam
Izveidojiet ziedu audzēšanas kasti savai terasei vai balkonam

Solis 9
Izklājiet ziedu audzēšanas kastes iekšpusi ar paaugstinātas izturības plastmasas loksnēm un piepildiet kasti ar labas kvalitātes kompostu. Iegādājieties palmu vai nelielu kociņu, iestādiet to ziedu audzēšanas kastē un aplaistiet, nodrošinot, lai tas dotu ēnu vai kalpotu kā dekoratīvs papildinājums Jūsu balkonam vai terasei.

Izveidojiet ziedu audzēšanas kasti savai terasei vai balkonam
Izveidojiet ziedu audzēšanas kasti savai terasei vai balkonam

Citi piederumi

  • 5 x 38 mm biezi un 13 pēdas gari sastatņu dēļi
  • 82 x 65 mm pašfiksējošās koka gremdskrūves Nr.5
  • Koka pildviela, kuras krāsa atbilst koka krāsai
  • Rokas skrūvgriezis vai mašīnskrūvgriezis
  • Izzāģējamās daļas
  • 6 daļas ar garumu 60 cm un pilnu dēļa platumu un biezumu (sānu dēļi)
  • 8 daļas ar garumu 52,4 cm un pilnu dēļa platumu un biezumu (sānu/grīdas dēļi)
  • 4 daļas ar izmēriem 38 mm x 38 mm x 700 mm (kājas / sānu balsti)
  • 4 daļas ar izmēriem 38 mm x 38 mm x 448 mm (grīdas balsti)
  • 4 daļas ar izmēriem 76 mm x 38 mm x 60 cm un 45o slīpo zāģējumu abos galos salaidumiem (augšējās apmalas)