Rāmis kastroļu piekarināšanai no atjaunota loga rāmja

Šāds piederums ļaus Jums ietaupīt vietu virtuvē.

Rāmis kastroļu piekarināšanai no atjaunota loga rāmja

Projekta process pa soļiem

Solis 1
Lietojot Dremel® oscilējošo instrumentu Multi-Max ar tajā iestiprinātu asmeni MM450, noņemiet noturlīstes no loga rāmja garākajiem, taisnajiem posmiem. Lai noņemtu noturlīstes no loga rāmja liektajām vai īsajām daļām, lietojiet Dremel® rotācijas instrumentu 4000 ar tajā iestiprinātu augstražīgu griezni 115. Pēc noturlīstu noņemšanas tās var pēc vēlēšanās atjaunot vai arī pilnīgi izņemt visas stiklojuma rūtis.

Rāmis kastroļu piekarināšanai no atjaunota loga rāmja
Rāmis kastroļu piekarināšanai no atjaunota loga rāmja

Solis 2
Lietojot Dremel® oscilējošo instrumentu Multi-Max kopā ar slīppapīra loksni MM70P, attīriet loga rāmja līdzenās daļas no krāsojuma. Lai attīrītu no krāsojuma loga rāmja grūti pieejamās vietas, lietojiet Dremel® rotācijas instrumentu 4000 kopā ar loksnīšu slīpēšanas piederumu.

Rāmis kastroļu piekarināšanai no atjaunota loga rāmja
Rāmis kastroļu piekarināšanai no atjaunota loga rāmja

Solis 3
Nokrāsojiet noslīpēto loga rāmi. Nogaidiet, līdz krāsa ir nožuvusi, un tad ieurbiet vadotnes atvērumus tajās rāmja vietās, kur vēlaties piekarināt kastroļus. Ar roku ieskrūvējiet āķus izveidotajos vadotnes atvērumos. IETEIKUMS. Loga rāmi var novietot vertikāli, piestiprināt pie sienas vai piekarināt pie griestiem. Šajā gadījumā mēs loga rāmi piekarinājām pie griestiem, lietojot galvanizētu kabeli, kas aizāķēts aiz rāmja četros stūros ieskrūvētiem āķiem. IETEIKUMS DROŠĪBAI. Strādājot ar abiem augšminētajiem instrumentiem, darbiniet tos ar vidēju darbības ātrumu. Ja vēlaties izņemt stikla rūtis, ievērojiet piesardzību, lai nesavainotos ar asajām nagliņām, kas var būt izmantotas, lai noturētu rūtis vietā. Realizējot šo projektu, nēsājiet aizsargcimdus.

Rāmis kastroļu piekarināšanai no atjaunota loga rāmja
Rāmis kastroļu piekarināšanai no atjaunota loga rāmja

Citi piederumi

  • Vecs loga rāmis
  • Krāsa
  • Ieskrūvējamie āķi
  • Ķēde vai galvanizēts kabelis

Citi piederumi

Citi piederumi

Novērtējiet šo projektu

http://www.dremeleurope.com/lv/lv/ocs/project/rate/7680
7
7680
7680
22
1
2
3
4
5
7