Personīgs pavards

Izdaiļojiet vietu, kur notiek dārza svētki, izveidojot tur savu personīgo pavardu.

Personīgs pavards

Projekta process pa soļiem

Solis 1
Uzklājiet stiepļu sietu uz cietas virsmas un novietojiet uz tā spainīti ar dibenu uz augšu. Ar spilgtas krāsas vaska zīmuli apvelciet apkārt spainītim. PADOMS: griežot metālu, noteikti uzlieciet aizsargbrilles, jo griešanas laikā var veidoties dzirksteles. No dzirkstelēm var aizsargāties, lietojot Dremel® aizsarga papildierīci 550. Lai pievienotu aizsarga papildierīci 550, noņemiet rotācijas instrumenta Dremel® 4000 darbvārpstas aptveri un tās vietā nostipriniet papildierīci. Caurspīdīgais aizsargs ir pagriežams ap rotācijas instrumenta darbvārpstu, un to var noregulēt tādā stāvoklī, lai tas vislabāk aizsargātu strādājošo personu no dzirkstelēm. Griežot metālu, sākumā iestādiet rotācijas instrumenta griešanās ātruma regulatoru stāvoklī, kas atbilst nelielam griešanās ātrumam, un tad pēc vajadzības palieliniet ātrumu. Ja griežamais metāla priekšmets sāk vibrēt, pakāpeniski palieliniet rotācijas instrumenta griešanās ātrumu, līdz griešana notiek vienmērīgi. Projekta izpildes laikā griešanas diski var nolietoties, tāpēc turiet rezervē dažus griešanas diskus, lai vajadzības gadījumā varētu tos nomainīt. Ja nepieciešams, veidojiet papildu griezumus, lai atdalītu robainās malas.

Personīgs pavards
Personīgs pavards

Solis 2
Pagrieziet spainīti ar dibenu lejup un ievietojiet tajā gēla degvielu. Ievietojiet izgriezto sieta gabalu spainītī aptuveni collas dziļumā, atstājot pietiekoši daudz vietas, lai uz sieta varētu novietot akmeņus - un tas arī ir viss!

Personīgs pavards
Personīgs pavards

Citi piederumi

  • Tukšs metāla spainītis
  • Stiepļu siets
  • Gēla degviela
  • Akmeņi

Citi piederumi

Citi piederumi

Novērtējiet šo projektu

http://www.dremeleurope.com/lv/lv/ocs/project/rate/7667
35
7667
7667
101
1
2
3
4
5
35