Putnu mājiņas izgatavošana no kaltēta ķirbja

Ķirbis ar diametru 8" nodrošina pietiekoši daudz telpas vairumam putnu sugu. Skrejas atvere ar diametru 1 3/8" ir derīga žubītēm, zīlītēm un dzilnīšiem. Skrejas atvere ar diametru 1 5/8" ir piemērota, bezdelīgām un dažām dzeņu sugām. Skrejas atvere ar diametru 2" ir piemērota čurkstēm un lielākajai daļai dzeņu sugu. Ja ķirbja sieniņas ir biezas, atvere jāveido pakāpeniski, izdarot biežus, ne pārāk dziļus griezumus. Reizi gadā apsmidzinot ķirbja putnu mājiņu ar diviem slāņiem poliuretāna, tā tiks pasargāta no nelabvēlīgu laika apstākļu iedarbības.

Putnu mājiņas izgatavošana no kaltēta ķirbja

Projekta process pa soļiem

Solis 1
Uzzīmējiet skrejas atveri, kuras izmēri atbilst putnu sugai, kam ir paredzēta mājiņa. Jo lielāka ir skrejas atvere, jo lielāks putns apmetīsies mājiņā.

Putnu mājiņas izgatavošana no kaltēta ķirbja
Putnu mājiņas izgatavošana no kaltēta ķirbja

Solis 2
Ķirbja materiāla izņemšanai skrejas atveres vietā lietojiet ātrgaitas frēzi 125. Nogludiniet skrejas atveres malas ar slīpēšanas stieni 952. Ieteicamais griešanās ātrums: 20000 apgr./min.

Putnu mājiņas izgatavošana no kaltēta ķirbja
Putnu mājiņas izgatavošana no kaltēta ķirbja

Solis 3
Ar ātrgaitas frēzi 124 izveidojiet ķirbja dibenā 4 - 5 drenāžas atvērumus. Tas ļaus uzturēt putnu mājiņu sausu.

Putnu mājiņas izgatavošana no kaltēta ķirbja
Putnu mājiņas izgatavošana no kaltēta ķirbja

Solis 4
Lai to piekārtu, ar urbi 628 ieurbiet ķirbja kakliņā divus caurumus. Izveriet caur caurumiem kurpju auklu no ādas un sasieniet tās galus mezglā.

Putnu mājiņas izgatavošana no kaltēta ķirbja
Putnu mājiņas izgatavošana no kaltēta ķirbja

Citi piederumi

  • Ķirbis (ļoti sauss)

Citi piederumi

Citi piederumi

Novērtējiet šo projektu

http://www.dremeleurope.com/lv/lv/ocs/project/rate/7313
36
7313
7313
145
1
2
3
4
5
36