Dodatak za oštrenje lančane testere (1453)

Pronadite lokalnog prodavca

Najbrži, najlakši način da se naoštre lančane testere koje dosadno sporo seku. Jednostavno dodavanje na Vaš Dremel alat. Radi sa mnoštvom različitih veličina lanaca. Za kompatibilnost sa Dremel 4200 molimo Vas da proverite pregled kompatibilnosti na zadnjoj strani pakovanja.

Pakovanje Obim isporuke

  • Vođica ugla oštrenja
  • Profil za podešavane
  • Brusni kamenovi za oštrenje lančane testere
Broj porudžbine
26151453PA
EAN-Kod
8710364021499

Prirucnik sa instrukcijama

Preuzimanje PDF 3.5 MB

Postoji razlika u asortimanu proizvoda izmedju SAD i Evrope / Blistog istoka / Afrike.