DREMEL® DSM20 Vođica za sečenje (DSM840)

Pronadite lokalnog prodavca

Ovaj dodatak doprinosi poboljšanju mogućnosti sečenja Dremel DSM20. Sečenje pod uglom od 45 stepeni, koso i pravolinijsko sečenje lako se postižu na podnim lajsnama, okvirima ili profilisanim letvicama korišćenjem vođice za sečenje pod uglom od 45 stepeni.

Postoji razlika u asortimanu proizvoda izmedju SAD i Evrope / Blistog istoka / Afrike.