Postavljanje brave na vratima

Dremel Vam pomaže da napravite savršenu bravu kada ugrađujete gvožđariju u Vaša vrata. Ove instrukcije primenjujte nakon što ste izbušili rupe u vratima prema uputstvima proizvođača koja su Vam priložena uz bravu ili zasun koje ugrađujete.

Postavljanje brave na vratima

Proces projekta u koracima

Korak 1
Skliznite bravu u otvor za bravu i iscrtajte olovkom konture čeone ploče na rubu vrata. Uklonite bravu.

Postavljanje brave na vratima
Postavljanje brave na vratima

Korak 2
Spremite Dremel rotacioni alat sa nastavkom za glodanje 650 i glodačem 335. Podesite dubinu reza na glodaču tako da se poklapa sa debljinom čeone ploče. Testirajte dubinu sečenja na parčetu nepotrebnog drveta. Dubina reza treba da dozvoli da se čeona ploča do kraja ravna sa ivicom vrata.

Postavljanje brave na vratima
Postavljanje brave na vratima

Korak 3
Koristeći Dremel pribor za glodanje, uklonite drvo između linja olovke nacrtanih na ivici vrata, kako biste napravili žljeb za čeonu ploču. Podesite bravu i čeonu ploču u vrata. Koristite ugaono dleto i čekić kako biste napravili četvrtastim uglove žljeba, ukoliko oni treba da budu četvrtasti.

Postavljanje brave na vratima
Postavljanje brave na vratima

Korak 4
Obeležite rupe za čeonu ploču i izbušite burgijom manjom nego što su zavrtnji. Pričvrstite čeonu ploču na mesto i nastavite sa instalacijom brave.

Postavljanje brave na vratima
Postavljanje brave na vratima

Druge zalihe

  • Gvožđarija za kvaku ili zasun
  • Ugaono dleto i čekić
  • Olovka
  • Šrafciger

Druge zalihe

Druge zalihe

Ocenite ovaj projekat

http://www.dremeleurope.com/rs/sr/ocs/project/rate/7297
71
7297
7297
245
1
2
3
4
5
71