• sečenje

    Dremel Vam daje na raspolaganje dva tipa pripadajućeg pribora za sečenje za bilo koje tipove sečenja; točkovi za isecanje i nastavci za sečenje. Točkovi za isecanje seku metal, drvo i plastiku duž njihove ivice. Nastavci za sečenje se koriste sa Dremel uputstvom za sečenje i seku u svim pravcima.

    sečenje
  • Savetnik za pribor

    Savetnik za pribor

Postoji razlika u asortimanu proizvoda izmedju SAD i Evrope / Blistog istoka / Afrike.