Polica na korenia

Vylepšite a sprehľadnite si vašu kuchyňu s priestorovo úspornou policou na korenie, ktorá je umelecké dielo!

Polica na korenia

Realizácia projektu v krokoch

Krok 1
Zmerajte požadovanú dĺžku police na korenie. Nezabudnite zobrať do úvahy počet pohárov, ktoré chcete uložiť do police. Pozdĺž topoľovej dosky s prierezom 3" vyznačte rysku pílenia. Pripevnite dosku k pracovnému stolu a odpíľte ju pozdĺž rysky pílenia pomocou píly Dremel DSM20 s univerzálnym karbidovým rezacím kotúčom DSM500. Jednoducho ju odpíľte pozdĺž vyznačenej rysky, ktorú môžete vidieť cez zárez v prednej časti náradia.

Polica na korenia
Polica na korenia

Krok 2
Odmerajte lemovanie rovnakej dĺžky ako je topoľová doska s prierezom 3", označte miesto rezu a odrežte lemovanie. Toto lemovanie bude slúžiť ako podpora na vašu topoľovú policu a bude priskrutkovaná na stenu.

Polica na korenia
Polica na korenia

Krok 3
Na zloženie lemovania a police, položte na pracovný stôl lemovanie obrátene. Položte topoľovú dosku na hornú časť lemovania tiež obrátene. Zarovnajte rohy drevených dielov tak, aby boli v jednej rovine. Pomocou vŕtačky Dremel 4200 nastavenej na vysoké otáčky s vrtákom s priemerom 3,2 mm predvŕtajte 3 až 5 vodiacich otvorov cez dva diely a ručne ich priskrutkujte k sebe. Odporúčame vám takýto postup z toho dôvodu, aby pri manuálnom vŕtaní nedošlo k štiepeniu drevených dielov. Zakryte svoj pracovný stôl pred vŕtaním tak, aby nedošlo k poškriabaniu a zarezaniu v zadnej časti.

Polica na korenia
Polica na korenia

Krok 4
Použili sme moridlo na drevo orechovej farby a aplikovali ho handričkou.

Polica na korenia
Polica na korenia

Krok 5
Po vysušení police použite veko pohárov na rozmiestnenie držiakov korenia pozdĺž spodnej strany topoľovej dosky. Medzi pohármi nechajte voľný priestor na šírku prsta, aby ich bolo možné jednoducho odskrutkovať.

Polica na korenia
Polica na korenia

Krok 6
Keď už budete vedieť, kde umiestnite veko každého pohára, vyvŕtajte otvor v strede každého veka. Umiestnite veko na hornú časť dosky a do topoľa vyvŕtajte vodiace otvory cez stredový otvor veka. Vyvŕtajte otvory pomocou vŕtačky Dremel 4200 s vysokými otáčkami nastavenými na 150. Potom pridržte veká a ručným priskrutkovaním do vodiacich otvorov ich pripevnite.

Polica na korenia
Polica na korenia

Krok 7
Priskrutkujte policu na stenu cez podporné lemovanie odpílené v kroku 2.

Polica na korenia
Polica na korenia

Krok 8
Po namontovaní police naplňte poháre požadovanými koreninami a zaskrutkujte ich na vašu novú policu!

Polica na korenia
Polica na korenia

Iné dodávky

  • 1x topoľová doska 3"
  • Dekoračné lemovanie
  • Moridlo na drevo
  • Skrutkovač
  • Malé skrutky

Iné dodávky

Iné dodávky

Ohodnotiť tento projekt

http://www.dremeleurope.com/sk/sk/ocs/project/rate/7720
3
7720
7720
11
1
2
3
4
5
3