• Rezanie

    Dremel dodáva dva typy príslušenstva na rezanie pre ľubovoľné využitie; rezacie kotúče a rezacie hroty. Rezacie kotúče sú určené na rezanie kovov, dreva a plastov pozdĺž hrán. Rezacie hroty sa používajú s vodiacim príslušenstvom Dremel a režú vo všetkých smeroch.

    Rezanie
  • Poradca pre výber príslušenstva

    Poradca pre výber príslušenstva

Prosíme vezmite na vedomie : Je rozdiel medzi produktmi určenými pre USA a Európu / blízky Východ / Afriku