Výmena rohového dielca odpadu

Pri rezaní rezným kotúčom použite dvojručný držiak rotačného náradia. Odkvapy udržujte bez lístia a nánosov, voda bude lepšie odtekať a zabránite poškodeniu, ktoré môže spôsobiť voda stojaca v odkvapoch.

Výmena rohového dielca odpadu

Realizácia projektu v krokoch

Krok 1
Pomocou brúsneho kameňa 997 vybrúste stredové otvory v nitoch, aby držali žľab na mieste. Potom odvŕtajte nity pomocou vrtáku 628. Odporúčané otáčky: 25 000 ot/min.

Výmena rohového dielca odpadu
Výmena rohového dielca odpadu

Krok 2
Po demontáži starého rohu odstráňte starý tmel pomocou vysokorýchlostnej frézy 144. Odporúčané otáčky: 25 000 ot/min.

Výmena rohového dielca odpadu
Výmena rohového dielca odpadu

Krok 3
Umiestnite nový rohový dielec a vyvŕtajte otvory pre nity. Pri vŕtaní sa pokúste využiť otvory po starom rohovom dielci odkvapu.

Výmena rohového dielca odpadu
Výmena rohového dielca odpadu

Krok 4
Pri montáži nových, farebne totožných nitov použite nitovacie náradie. Potom na spoje naneste tmel (zľahka), aby tu nedochádzalo k hromadeniu vody.

Výmena rohového dielca odpadu
Výmena rohového dielca odpadu

Iné dodávky

  • Rebrík
  • Hliníkový roh odkvapu
  • Nitovacie náradie
  • 1/8" hliníkové slepé nity
  • Tmel na odkvapy

Iné dodávky

Iné dodávky

Ohodnotiť tento projekt

http://www.dremeleurope.com/sk/sk/ocs/project/rate/7301
21
7301
7301
58
1
2
3
4
5
21