• Sistemi DSM20

  Dremel DSM20 është sharra më e mirë me një këndvështrimi të shkëlqyer. Ky produkt përmban një shumëllojshmëri disqesh prerëse abrazive, të cilat kombinohen me portën e nxjerrjes së pluhurit duke mundësuar punime të pastra dhe të sakta në dru, metal, plastikë, gres dhe pllaka.

  Sistemi DSM20
 • Sistemi DSM20

  Dremel DSM20 është sharra më e mirë me një këndvështrimi të shkëlqyer. Ky produkt përmban një shumëllojshmëri disqesh prerëse abrazive, të cilat kombinohen me portën e nxjerrjes së pluhurit duke mundësuar punime të pastra dhe të sakta në dru, metal, plastikë, gres dhe pllaka.

  Sistemi DSM20
 • Sistemi DSM20

  Dremel DSM20 është sharra më e mirë me një këndvështrimi të shkëlqyer. Ky produkt përmban një shumëllojshmëri disqesh prerëse abrazive, të cilat kombinohen me portën e nxjerrjes së pluhurit duke mundësuar punime të pastra dhe të sakta në dru, metal, plastikë, gres dhe pllaka.

  Sistemi DSM20

Please note: There is a difference in product assortment between USA and Europe / Middle East / Africa.